UNIPDF LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

Copyright (c) 2019 SharpNight Co., Ltd., Alle rechten voorbehouden.

BELANGRIJK - LEES ZORGVULDIG:
Deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("EULA") is een wettelijke overeenkomst tussen u (een persoon of een enkele entiteit), later aangeduid als "LICENSEE" en SharpNight Co., Ltd. Later aangeduid als "SharpNight Co., Ltd "voor het softwareproduct"UniPDF", later" SOFTWARE "genoemd. Door de SOFTWARE te installeren, kopiëren of anderszins te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze EULA. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze EULA, koop dan niet, installeer of gebruik de SOFTWARE. Het installeren en gebruiken van de SOFTWARE betekent acceptatie van deze algemene voorwaarden van de licentie. SharpNight Co., Ltd. kan patenten, patentaanvragen, handelsmerken, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten hebben die betrekking hebben op het onderwerp in deze document. De inrichting hiervan document geeft u geen enkele licentie voor deze patenten, handelsmerken, auteursrechten of andere intellectuele eigendommen.

Auteursrechten en internationale auteursrechtverdragen, evenals andere intellectuele eigendomsrechten en verdragen beschermen de SOFTWARE. De SOFTWARE is in licentie gegeven, niet verkocht.

1. TOEKENNING VAN LICENTIE.
Deze EULA verleent LICENSEE de volgende rechten:
LICENTIENEMER kan deze SOFTWARE gebruiken. "Gebruik" van de SOFTWARE betekent dat LICENTIEEE de SOFTWARE heeft geladen, geïnstalleerd of op één machine heeft uitgevoerd (deze laatste wordt "computers" of "computer" genoemd).

LICENTIENEMER mag de SOFTWARE niet van de ene naar de andere computer overbrengen als de SOFTWARE al op de computer is geïnstalleerd en geregistreerd.

LICENTIENEMER kan deze SOFTWARE gebruiken in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wetten en niet voor enig onwettig doel. Zonder het voorgaande te beperken, gebruik, weergave of distributie van deze SOFTWARE samen met materiaal dat pornografisch, racistisch, vulgair, obsceen, lasterlijk, smadelijk, beledigend is, haat bevordert, discrimineert of vooringenomen is op basis van religie, etnisch erfgoed, raciale seksuele geaardheid of leeftijd is ten strengste verboden.

2. LICENTIE TYPE.

Gratis vergunning
Gratis licentie verleent u het recht om de SOFTWARE op 1-desktopcomputer te gebruiken in een niet-commerciële omgeving. U hebt GEEN recht op SOFTWARE-upgrades of gratis technische ondersteuning tijdens de licentieperiode.

Deskundige licentie
Expertlicentie verleent u het recht om de SOFTWARE te gebruiken op maximaal 3 desktopcomputers of servercomputers in een niet-commerciële en commerciële omgeving. U hebt recht op SOFTWARE-upgrades en gratis technische ondersteuning tijdens de licentieperiode.

Zakelijke licentie
Zakelijke licentie verleent u het recht om de SOFTWARE te gebruiken op een onbeperkt aantal desktopcomputers of een onbeperkt aantal servercomputers in één bedrijf, of de SOFTWARE te gebruiken voor een derde partij of als technische dienst. U hebt recht op SOFTWARE-upgrades en gratis technische ondersteuning tijdens de licentieperiode.

3. BESCHRIJVING VAN ANDERE RECHTEN EN BEPERKINGEN.
LICENTIENEMER mag de SOFTWARE niet reverse engineeren, opnieuw compileren en disassembleren, wijzigen, vertalen en proberen de broncode van de SOFTWARE te achterhalen.

LICENTIENEMER mag de SOFTWARE niet overdragen, verkopen, opnieuw verkopen, aanbieden voor verkoop of distribueren. De verkoop en distributie van kopieën van deze SOFTWARE is ten strengste verboden. Het is een overtreding van deze EULA om het gebruik van kopieën van SharpNight Co., Ltd. te verkopen, lenen, leasen, lenen of overdragen, behalve als dit is toegestaan ​​op grond van de voorwaarden en / of voorwaarden van een afzonderlijke overeenkomst ondertekend door SharpNight Co ., Ltd.

4. GARANTIEDISCLAIMER.
DE SOFTWARE WORDT ALS ZODANIG VERSPREID. GEEN ENKELE GARANTIE IS EXPLICIET OF IMPLICIET. U GEBRUIKT OP EIGEN RISICO. SHARPNIGHT CO., LTD IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR GEGEVENSVERLIES, SCHADE, VERLIES VAN WINST OF ENIGE ANDERE SOORT VERLIES TERWIJL DEZE SOFTWARE WORDT GEBRUIKT OF MISBRUIKT.

5. SOFTWARE-ONDERSTEUNING.
Ondersteuning wordt alleen per e-mail verleend. Vragen met betrekking tot de installatie en het gebruik van de software dienen per e-mail te worden ingediend bij support @ pdftowordstudio.com. Als je vragen hebt over het kopen of updaten van onze producten, stuur dan een e-mail naar support @ pdftowordstudio.com.

SharpNight Co., Ltd. behoudt zich alle rechten voor die hier niet uitdrukkelijk worden toegekend.